Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Aktualności

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

6 czerwca na swym pierwszym posiedzenie w tej kadencji spotkała się Komisja Bezpieczeństwa działająca przy Staroście Mikołowskim. Gremium to tworzą przedstawiciele, policji straży pożarnej zawodowej i ochotniczej, leśnictwa, wojska, służb sanitarnych, prokuratury,...

III Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego

III Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego

5 czerwca odbyło się III posiedzenie Rady Powiatu obecnej kadencji. Obrady prowadził przewodniczący Grzegorz Conrad, a w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radną Martę Syryjczyk, która zastąpiła ustępującego...

Przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie- etap II

Przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie- etap II

Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że w związku z przebudową ul. Pszczyńskiej w Mikołowie, występować będą utrudnienia w ruchu pojazdów oraz pieszych na odcinku od ul. ks. bp. Bandurskiego do skrzyżowania z ul. Krakowską włącznie do 30 października. Od ul. Strzechy do...

II Posiedzenie Rady Powiatu

II Posiedzenie Rady Powiatu

15 maja odbyło się II posiedzenie Rady Powiatu obecnej kadencji. Obrady prowadził przewodniczący Grzegorz Conrad, zaś w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnego Rafała Babińskiego, który był nieobecny na pierwszym...

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu VII Kadencji

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu VII Kadencji

Grzegorz Conrad został wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Mikołowskiego, zaś starostą mikołowskim został Mirosław Duży. Inauguracyjne posiedzenie Rady Powiatu VII Kadencji odbyło się 7 maja.   Obrady pierwszej sesję Rady Powiatu VII Kadencji...

Ostatnia sesja Rady Powiatu kadencji 2018-2024

Ostatnia sesja Rady Powiatu kadencji 2018-2024

24 kwietnia na LXVI posiedzeniu zebrała się Rada Powiatu kadencji 2018-2024. W programie spotkania prowadzonego przez przewodnicząca Barbarę Pepkę znalazły się dwie uchwały. Dotyczyły one zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2024 do 2035 roku oraz zmian w...

Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie

Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie

Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że w związku z przebudową ul. Pszczyńskiej w Mikołowie, występować będą utrudnienia w ruchu pojazdów oraz pieszych na odcinku od ul. ks. bp. Bandurskiego do skrzyżowania z ul. Krakowską włącznie. Roboty drogowe na odcinku od stacji...

Przebudowa ul. Rybnickiej w Mikołowie

Przebudowa ul. Rybnickiej w Mikołowie

Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że od 15 kwietnia do połowy czerwca nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Rybnickiej w Mikołowie na odcinku od ronda z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Fabryczną. Realizacja wymaga wyłączenia ruchu kołowego z uwagi na roboty:...

Sesja Rady Powiatu o bezpieczeństwie

Sesja Rady Powiatu o bezpieczeństwie

27 marca odbyła się LXV sesja Rady Powiatu. W obradach uczestniczyli poza radnymi i pracownikami starostwa, również poseł RP Łukasz Osmalak, wicewojewoda Michał Kopański oraz Iwona Gejdel-Targosz, która od niedawna pełni stanowisko zastępcy prezesa zarządu WFOŚiGW w...

Lutowa sesja Rady Powiatu

Lutowa sesja Rady Powiatu

Od podziękowań dla odchodzący ze służby komendantów policji i straży pożarnej rozpoczęły się lutowe obrady Rady Powiatu. W imieniu Rady Powiatu oraz Zarządu podziękowania za lata pracy na rzecz mieszkańców naszego powiatu byłemu komendantowi policji Dariuszowi...

Zabytki do renowacji

Zabytki do renowacji

Starostwo otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Chodzi o pięć obiektów, z których trzy będę odrestaurowywane bezpośrednio przez powiat, zaś w dwóch przypadkach za wykonanie prac renowacyjnych odpowiadać będą parafie. Jednak we wszystkich...

Kwalifikacja wojskowa 2024

Kwalifikacja wojskowa 2024

Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalony został się na okres od dnia 1 lutego 2024 r. do...