Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Radni obradujący na sesji- widok całej sali

III Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego

2024-06-05

5 czerwca odbyło się III posiedzenie Rady Powiatu obecnej kadencji. Obrady prowadził przewodniczący Grzegorz Conrad, a w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.

radni siedzą w lewej części sali

Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radną Martę Syryjczyk, która zastąpiła ustępującego Mateusza Handla.

Marta Syryjczyk składa ślubowanie

Kolejne punkty dotyczyły:

  • Powołania KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.
    Wybrano skład tego gremium, w którym znaleźli się: Marta Syryjczyk (przewodnicząca), Aleksander Tabacki, Henryk Stencel i Tomasz Macha. Zgłoszony przez radnych z klubu PiS Adam Skrzypczyk nie mógł być wybrany wskutek nieobecności na sesji.
  • Podjęto również dwie uchwały Rady w sprawie dopisania nowo zaprzysiężonej radnej Marty Syryjczyk do składu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.
  • W dalszej części obrad radni przyjęli m.in. uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2024 do 2035 roku oraz zmian w budżecie.
  • Uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego odwołano Danutę Bywalec, która przez ostatnich 15 lat pełniła funkcję skarbnika Powiatu, a teraz odchodzi na zasłużoną emeryturę.
  • Powołano nowego skarbnika Powiatu Mikołowskiego, którym została Katarzyna Witek-Roj. Nowa skarbnik Powiatu pracowała wcześniej na stanowisku kierownika Referatu Księgowości Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych.

Radni siedzą w prawej części sali

Nowa skarbnik stoi i przemawia obok odwołanej

Pełna relacja z sesji na stronie https://powiatmikolowski.esesja.pl/
Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 26 czerwca.