Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Ogłoszenie o uzyskaniu dotacji z UE na tle paneli fotowoltaicznych

Powiat Mikołowski uzyskał dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu „Słoneczny Mikołowski – budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej”

2024-06-28

Belka z logotypami UE, Polski oraz województwa śląskiego

Powiat Mikołowski uzyskał dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu „Słoneczny Mikołowski – budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej”

Projekt realizowany przez Powiat Mikołowski w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)
dla Priorytetu: FESL.10.00 – Fundusze Europejskie na transformację
dla Działania: FESL.10.06 – Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

Koszt całkowity: 1.063.806,75 zł

Kwota dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej: 797.855,07 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2024 – 30.09.2025 r.

Przedsięwzięcie polegać będzie na montażu instalacji fotowoltaicznych na 6 obiektach, których właścicielem jest Powiat Mikołowski. Realizacją objęte będą następujące obiekty:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 25,
  • II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ul. Pokoju 4,
  • Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 11B,
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie, ul. Pokoju 4A,
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, ul. Dworcowa 1,
  • Zespół Szkół Technicznych wraz z Budynkiem Warsztatów Szkolnych w Mikołowie, ul. Rybnicka 44.Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby 6 budynków szkół Powiatu Mikołowskiego.
    Rezultatem bezpośrednim będzie zwiększenie wykorzystania OZE, dywersyfikacja dostaw energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego powiatu, poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii.

 

Strona projektu:

Słoneczny Mikołowski – budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej