Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku

Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Wspierania Samorządności w Mikołowie

Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Wspierania Samorządności w Mikołowie

 • ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, REGON: 272 129 148, NIP: 954 10 02 274
 • Dyżury w każdy wtorek 10:00 – 12:00, wejście C, pokój 335,
 • nr tel. (32) 324-82-91, e-mail: kontakt@utw.mikolowski.pl

JAK ZOSTAĆ SŁUCHACZEM?

Słuchaczem może zostać każdy mieszkaniec lub osoba stale przebywająca na terenie Powiatu Mikołowskiego w wieku 45 i więcej lat, deklarująca przystąpienie do uniwersytetu poprzez wypełnienie deklaracji, po uprzednim uiszczeniu opłaty semestralnej w wysokości określonej na dany rok akademicki. Zapisy odbywają się podczas cotygodniowych dyżurów Rady Senioralnej we wtorki, w godz. 10:00-12:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego, wejście C, pokój 335. Podczas dyżurów można także uzyskać, osobiście lub pod numerem telefonu 32 324 82 91, wszelkie dodatkowe informacje na temat UTW i prowadzonych zajęć. W okresie wakacyjnym nie ma dyżurów Rady Senioralnej.

NASZE ZAJĘCIA

Oferta Uniwersytetu obejmuje:

 • cotygodniowe wykłady otwarte o tematyce historycznej, przyrodniczej, zdrowotnej,
 • lektoraty językowe: angielski, niemiecki, francuski i inne wg zapotrzebowania,
 • kursy komputerowe,
 • warsztaty fotograficzne,
 • warsztaty dietetyczne,
 • koło teatralne,
 • taniec liniowy,
 • zumba,
 • basen (w tym aqua aerobic),
 • gimnastyka rehabilitacyjna,
 • joga,
 • pilates,
 • wyjazdy nordic walking,
 • oraz inne.

Oprócz zajęć, Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje wycieczki krajowe i zagraniczne oraz wyjazdy do teatru i filharmonii.