Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Sprawy życiowe

Aplikacja mobilna Powiatu Mikołowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowy Urząd Pracy
Biuro Rzeczy Znalezionych
Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych
Skierowanie do kształcenia specjalnego
Stypendia Starosty Mikołowskiego
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Zdrowie – gdzie się leczyć w powiecie?
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
Pomoc Społeczna
Bezpłatna pomoc prawna
Porady w sprawach konsumenckich
Sprowadzanie zwłok z zagranicy

Bankowcy dla edukacji

Śląska Karta Usług Publicznych

Numer konta do opłat skarbowych

Nadzór budowlany