Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMapa Powiatu

eMAPA POWIATU

BIP
Logo Powiatu Mikołowskiego

Sprawy życiowe

Aplikacja mobilna Powiatu Mikołowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowy Urząd Pracy

Biuro Rzeczy Znalezionych

Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych

Skierowanie do kształcenia specjalnego

Stypendia Starosty Mikołowskiego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zdrowie – gdzie się leczyć w powiecie?

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Pomoc Społeczna

Bezpłatna pomoc prawna

Porady w sprawach konsumenckich

Sprowadzanie zwłok z zagranicy
Śląska Karta Usług Publicznych

Nadzór budowlany