Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMapa Powiatu

eMAPA POWIATU

BIP
Logo Powiatu Mikołowskiego

Aktualności

Budżet oraz plan pracy Rady i Komisji

Budżet oraz plan pracy Rady i Komisji

14 grudnia zebrała się Rada Powiatu. Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Barbara Pepke, zaś najważniejszymi kwestiami podejmowanymi w trakcie posiedzenia była procedura dotycząca uchwalenia  budżetu na 2023 rok. Poprzedziło ją odczytanie uchwał Zarządu w sprawie...

Przedświąteczne spotkanie ze strażakami

Przedświąteczne spotkanie ze strażakami

Około 80 osób  uczestniczyło 7 grudnia w zorganizowanym w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie uroczystym zebraniu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządu, komendanci jednostek powiatowych policji i...

Mikołajkowe prezenty dla dzieci z Domów Dziecka

Mikołajkowe prezenty dla dzieci z Domów Dziecka

Przeddzień Mikołaja Starosta Mikołowski Mirosław Duży oraz członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar spotkali się z Dyrektor działających na terenie Powiatu Mikołowskiego Domów Dziecka w Orzeszu, Mikołowie i Łaziskach Górnych Na ręce kierownik tych jednostek Agnieszki...

Obwieszczenie wojewody śląskiego

Obwieszczenie wojewody śląskiego

Obwieszczenie wojewody śląskiego z dnia 1 grudnia 2022 r.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej SSRP Suszec wraz z...

Listopadowa sesja Rady Powiatu

Listopadowa sesja Rady Powiatu

30 listopada zwołana została XLVII sesja Rady Powiatu Mikołowskiego. Jej głównym tematem była współpraca Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi. Rozpoczęła się od prezentacji przygotowanej przez Fundację "Dobry start dla wszystkich”. Przedstawiła ją...

Ekozakątek Pileckiego. Zielona pracownia w II LO otwarta.

Ekozakątek Pileckiego. Zielona pracownia w II LO otwarta.

"Ekozakątek Pileckiego" tak nazywa się nowa pracownia otwarta w II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie. Jej utworzenie było możliwe dzięki dofinansowaniu w kwocie 40 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i...

45-lecie Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.

45-lecie Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.

W czwartek, 24 listopada, odbyły się uroczyste obchody 45-lecia orzeskiego Domu Pomocy Społecznej. W jubileuszowej gali w Sali Widowiskowej MOK w Orzeszu-Jaśkowicach wzięli udział licznie zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciele władz Powiatu Mikołowskiego:...

Sytuacja szpitala i pomoc dla Ukrainy

Sytuacja szpitala i pomoc dla Ukrainy

W siedzibie Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie odbyło się 22 listopada spotkanie samorządowców powiatu mikołowskiego w formule G-6, czyli gminy: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe. To ostatnie reprezentowali Starosta...

Trzy nowe pracownie w ZSP w Ornontowicach

Trzy nowe pracownie w ZSP w Ornontowicach

18 listopada odbyło się uroczyste otwarcie trzech nowych pracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, które przeszły gruntowną modernizację oraz otrzymały nowe pomoce dydaktyczne i sprzęt. Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Wojewódzkiego...

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie planowanego przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2023. Konsultacje zostaną...

Oddali hołd w miejscach pamięci narodowej

Oddali hołd w miejscach pamięci narodowej

10 listopada w Mikołowie i Łaziskach Górnych, w miejscach pamięci narodowej władze powiatu wraz z przedstawicielami służb mundurowych złożyli kwiaty i zapalili znicze. W Mikołowie uczyniono to pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu przy ulicy Żwirki i Wigury, zaś w Łaziskach...

Wilk Elektronik dla uczniów i nauczycieli

Wilk Elektronik dla uczniów i nauczycieli

Praktyki dla uczniów, szkolenia branżowe dla nauczycieli oraz sprzęt dla pracowni informatycznych – to tylko niektóre korzyści ze współpracy Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie z firmą Wilk Elektronik, producenta pamięci komputerowych i właściciela marki GOODRAM,...

 Raport służb 31.10 – 06.11.2022 r.

 Raport służb 31.10 – 06.11.2022 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego: W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udziału w gaszeniu jednego pożaru: łupku węglowego (na terenie Łazisk Górnych). Pięć interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to:...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2023 roku. Ogłoszenie...

Wiadukt już otwarty

Wiadukt już otwarty

Przecięto wstęgę, usunięto tymczasowe oznakowanie i można jeździć. 31 października o 8.00 nastąpiło otwarcie wiaduktu oraz zmodernizowanego układu drogowego w rejonie mikołowskiego dworca. W ten sposób zakończyła się największa inwestycja ostatnich lat w tym mieście...

Październikowa sesja Rady Powiatu

Październikowa sesja Rady Powiatu

26 października odbyła się kolejna XLVI sesja Rady Powiatu. W jej trakcie naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Bartłomiej Depta przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i...

50 lat szkoły specjalnej

50 lat szkoły specjalnej

Jubileusz 50-lecia działalności świętował 26 października Zespół Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie. Obchody rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele księży Salwatorianów. Po jej zakończeniu w budynku szkoły przy ul. Pokoju 4 odbyły się uroczystości związane z ...

Raport służb 17.10 – 23.10.2022 r.

Raport służb 17.10 – 23.10.2022 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego: W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udziału w gaszeniu jednego pożaru: latarni ulicznej (na terenie Mikołowa). Osiem interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to:...

Edukacja wyjazdowa w ramach „Poznaj Polskę”

Edukacja wyjazdowa w ramach „Poznaj Polskę”

Powiat Mikołowski po raz trzeci uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na organizację wycieczek edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Tym razem pozyskano środki w wysokości 48 920 zł, wkład własny stanowi 23...

Śląska Konferencja Senioralna

Śląska Konferencja Senioralna

20 października jest obchodzony jako Europejski Dzień Seniora. Właśnie tego dnia w MDK w Mikołowie zorganizowana została Śląska Konferencja Senioralna: Dialog dla Zdrowia - polityka zdrowotna samorządów województwa śląskiego wobec seniorów. Oficjalnego otwarcia...

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących: uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia...

Zyskaj doświadczenia, Stosuj wiedzę, Twórz przyszłość

Zyskaj doświadczenia, Stosuj wiedzę, Twórz przyszłość

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie po raz kolejny realizował projekt w ramach programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Projekt „Zyskaj doświadczenia, Stosuj wiedzę, Twórz przyszłość” nr 2019-1-PL01-KA102-064171...