Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Radni VI Kadencji

Sesja Rady Powiatu o bezpieczeństwie

2024-04-02

27 marca odbyła się LXV sesja Rady Powiatu. W obradach uczestniczyli poza radnymi i pracownikami starostwa, również poseł RP Łukasz Osmalak, wicewojewoda Michał Kopański oraz Iwona Gejdel-Targosz, która od niedawna pełni stanowisko zastępcy prezesa zarządu WFOŚiGW w Katowicach.
Gratulacje Iwonie Gejdel-Targosz w imieniu Rady i Zarządu Powiatu złożyli przewodnicząca Barbara Pepke oraz starosta Mirosław Duży.

Gratulacje dla radnej Iwony Gejdel-Targosz ze strony Przewodniczącej Barbary Pepke i Starosty Mirosława Dużego
W części merytorycznej poświęconej bezpieczeństwu w powiecie, przedstawiciele policji: p.o. komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie inspektor Krzysztof Czaja oraz jego zastępca, podinspektor Andrzej Rudolf przedstawili informacje na ten temat.

Komendanci Policji i Straży Pożarnej
– Stan bezpieczeństwa oceniam jako dobry, wykrywalność jest na poziomie 80 procent. W przypadku siedmiu najbardziej uciążliwych przestępstw wykrywalność w 2023 roku wyniosła 63 procent. Za trzy miesiące tego roku w grupie siedmiu najbardziej uciążliwych przestępstw wyniosła 88 procent – mówił Krzysztof Czaja.
Prezentację o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie mikołowskim za 2023 rok przedstawił st. kpt. Jakub Łukasik p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.

27 marca zebrała się Rada Powiatu
W dalszej części obrad radni przyjęli m.in. uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2024 do 2035 roku oraz zmian w budżecie.
Radni przegłosowali również wniosek w sprawie wykonania ekspertyzy mykologicznej budynku I LO im Karola Miarki w Mikołowie.
Pełna relacja z sesji na e-sesja na www.mikolowski.pl