Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

II Posiedzenie Rady Powiatu

2024-05-15

15 maja odbyło się II posiedzenie Rady Powiatu obecnej kadencji. Obrady prowadził przewodniczący Grzegorz Conrad, zaś w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.
Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnego Rafała Babińskiego, który był nieobecny na pierwszym posiedzeniu.
Kolejne punkty dotyczyły powołania komisji stałych Rady Powiatu.


KOMISJA BUDŻETU i MIENIA: Adam Ficek, Mirosław Duży, Henryk Stencel(przewodniczący), Aleksander Tabacki, Marek Szafraniec, Andrzej Szafraniec, Tadeusz Marszolik, Barbara Prasoł, Barbara Pepke i Tomasz Macha,


KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA: Grzegorz Conrad, Adam Skrzypczyk, Rafał Babiński(przewodniczący), Henryk Stencel, Michał Piwoński i Mirosław Duży, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH: Henryk Czich, Zbigniew Długaj (przewodniczący), Grażyna Nazar, Janina Szołtysek, Piotr Zienc i Barbara Prasoł,
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI: Henryk Czich, Rafał Babiński, Tomasz Macha, Michał Piwoński, Andrzej Szafraniec, Mirosława Lewicka (przewodnicząca), Zbigniew Długaj, Grażyna Nazar, Janina Szołtysek.


Wybrano również skład Komisji Rewizyjnej, w której znaleźli się przedstawiciele poszczególnych klubów radnych. Klub Prawa i Sprawiedliwości Adam Skrzypczyk, Forum Samorządowe Aleksander Tabacki, Polska 2050 Barbara Pepke, Obywatelski Komitet Samorządowy Zbigniew Długaj, Koalicja Obywatelska Adam Ficek. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został wybrany Adam Ficek.
W Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mikołowskim Radę Powiatu reprezentować będą Rafał Babiński i Mirosława Lewicka.
Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 5 czerwca.