Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Informacja katastralna powiatu mikołowskiego

Sprzedaż materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – moduł internetowy do zamawiania map, wyrysów, wypisów oraz składania wniosków na narady koordynacyjne usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (wymaga utworzenia konta)

 

Informacje katastralne prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjno – kartograficznym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Dostęp do informacji jest możliwy także w połączeniu chronionym. Przed przystąpieniem do połączenia w trybie chronionym, należy zainstalować certyfikat.

W przypadku Internet Explorera należy wybrać opcję „Otwórz” i postępować według wyświetlanych wskazówek. Dla przeglądarki Firefox należy zaznaczyć opcję certyfikatu dla strony internetowej. Instalacja certyfikatu jest operacją jednorazową.

Po zainstalowaniu certyfikatu, można przejść do przeglądania informacji katastralnej. Informacja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających konto na serwerze mapowym.


UWAGA!
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności ze stanem faktycznym prosimy o przesłanie informacji na adres: mapa@mikolowski.pl


 

Informacja dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego korzystających z Internetowego Systemu Zgłoszeń Prac Geodezyjnych.

W dniu 10.11.2015 r. udostępniono możliwość zapłaty za zgłoszenie pracy geodezyjnej w systemie Paybynet przez internetowy system zgłoszeń prac geodezyjnych. Istnieje nadal możliwość wykonania płatności na dotychczasowych zasadach.

Usługa świadczona jest przez banki wyszczególnione na stronie podmiotu odpowiedzialnego za usługę : http://www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/

Wysokość prowizji pobieranych od Płatników w ramach usługi Paybynet:

Do podanych opłat doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

W dniu 30.10.2015 r. dodano opcję pobierania mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formacie dxf. Mapę można pobrać po potwierdzeniu wykonania zapłaty u osoby rozliczającej zgłoszenia, albo natychmiast po zapłaceniu w systemie Paybynet.