Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Odchodzący radni pozują do zdjęcia ze starostą i przewodniczącą

Ostatnia sesja Rady Powiatu kadencji 2018-2024

2024-04-24

24 kwietnia na LXVI posiedzeniu zebrała się Rada Powiatu kadencji 2018-2024. W programie spotkania prowadzonego przez przewodnicząca Barbarę Pepkę znalazły się dwie uchwały. Dotyczyły one zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2024 do 2035 roku oraz zmian w budżecie.


W części poświęconej na informacje z prac Zarządu Powiatu, starosta Mirosław Duży przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące działalności Zarządu od ostatniej sesji, zaś w punkcie dotyczącym informacji przewodniczącej Rady Powiatu, piastująca tę funkcję Barbara Pepke podała radnym ostatnie w tej kadencji kwestie.


Wieńczące tę kadencję posiedzenie było okazją do wręczenia dyrektorom jednostek i placówek oświatowych powiatu podziękowań  za ponad pięcioletnią współpracę z Radą i Zarządem. Dodatkowo każdy z radnych otrzymał z rąk przewodniczącej Barbary Pepke i starosty Mirosława Dużego pamiątkowy fotoalbum ilustrujący prace tego gremium w kadencji 2018-2024.

Na sesje przybył również radny Sejmiku Województwa Ślaskiego Grzegorz Wolnik, który wręczył sekretarzowi Łukaszowi Rygule Srebrną Odznakę Za Zasługi dla Województwa Śląskiego.