Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
widok na radnych na sali sesyjnej

24 stycznia na swym LXIII posiedzeniu zebrała się Rada Powiatu

2024-01-24

ówna część obrad poświęcona była sprawozdaniom z prac Rady Powiatu oraz działalności komisji branżowym za 2023 rok oraz całej kadencji. Chodzi o Komisje Budżetu i Mienia, Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, wiaty, Kultury, Sportu i Promocji, Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej.

Starosta Mirosław Duży przedstawił dane dotyczące funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok.

Obrady rozpoczęły się jednak od przywitania wicewojewody Michała Kopańskiego, który przed objęciem tego stanowiska sprawował mandat radnego Rady Powiatu. W imieniu całej Rady oraz Zarządu gratulacje złożyli mu przewodnicząca Barbara Pepke oraz starosta Mirosław Duży.

Na styczniowym posiedzeniu gościli również przedstawiciele inwestora i wykonawców dwóch newralgicznych dróg wojewódzkich 925 i 928 przebiegających przez gminy naszego powiatu, które obecnie są modernizowane.

Relizacja tych inwestycji, które mają bardzo szeroki zasięg i odbywają się równocześnie na kilku odcinkach, powoduje utrudnienia dla mieszkańców. Właśnie sygnały od obywateli zebrane przez radnych zostałwykonawcom inwestycji przekazane. Dotyczyły one między innymi zakresu i terminu wykonania robót na DW 928, które odbywają się na kilku odcinkach równocześnie od DK 44 w Mikołowie aż do połączenia z DK1 w Kobiórze. Inne sygnały dotyczyły zalewania posesji w rejonie ulicy Łuczników w Gostyni, funkcjonowania sygnalizacji świetlej na modernizowanych fragmentach oraz zgłaszanych sygnałach o przeciąganiu procedur odszkodowawczych za uszkodzone pojazdy na remontowanych drogach ze strony wykonawcy. Podobne kwestie podnoszone były w stosunku do robót na DW 925.

Ze strony wykonawcy padły zapewnienia o pełnej współpracy, propozycji wydelegowania osoby do kontaktów z nim oraz zaproszenie mieszkańców do biura budowy. W przypadku DW 928 mieści się ono przy ul. Pszczyńskiej 167 a czynne od 8.00 do 16.00.

Na tej samej sesji radni przyjęli uchwały Wieloletniej Prognozy finansowej, zmiany budżetu. Zgodzili się również na zbycie nieruchomości, której wartość szacunkowa przekracza 150 000 zł oraz przyznania prawa pierwszeństwa zakupu nieruchomości w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej. Radni zgodzili się na przekazanie skargi Wojewody Śląskiego Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach wraz z wnioskiem Skarg, Wniosków i Petycji.

Informacje oraz sprawozdanie z ostatniej kadencji Rady Powiatu przedstawiła jej przewodniczącą, zaś starosta omówił prace Zarządu Powiatu od ostatniego posiedzenia.

Interpelacje złożyli Adam Ficek, Tomasz Macha, Elżbieta Piecha i Henryk Czich.

Kolejna Sesja zaplanowana została na 28 lutego i dotyczyć będzie dróg powiatowych.

.