Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Starosta mikołowski pozuje do zdjęcia z kilkoma praktykantami w strojach górniczych przy pompach kopalnianych

Dzięki Funduszom Europejskim nasze szkoły ponadpodstawowe wzbogacają swoją ofertę edukacyjną

2024-03-19

18 marca odbyła się wizyta studyjna w KWK Bolesław Śmiały z udziałem starosty mikołowskiego Mirosława Dużego, dyrektor ZSEIU Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych Anny Jadasz oraz Aleksandry Łataś-Makuch, naczelnik Wydziału Rozwoju, Zdrowia i Promocji Starostwa Powiatowego.

Starosta mikołowski stoi z praktykantami w warsztacie szkolnym w KWK Bolesław Śmiały

Wizyta to integralna część realizacji projektu pn. Profesjonalny Mikołowski – Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029, gdzie uczniowie i uczennice odbywają staże uczniowskie w różnych przedsiębiorstwach na terenie powiatu mikołowskiego.
W KWK Bolesław Śmiały 8 uczniów Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych odbywa 140-godzinny staż zawodowy, doskonaląc swoje kwalifikacje w zawodzie technik elektryk.

Praktykanci w warsztacie montują pompy elektryczne

– Właśnie ruszył kolejny projekt pn. „Profesjonalny Mikołowski – Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029”, którego celem jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w kształceniu zawodowym w Powiecie Mikołowskim- mówi Aleksandra Łataś-Makuch, kierownik projektu.

Praktykanci w górniczych strojach pozują do zdjęcia z dyrektor ZSEiU Łaziska Górne Anną Jadasz oraz naczelnik Wydziału Rozwoju, Zdrowia i Promocji Aleksandrą Łataś- Makuch

– W projekcie zostanie zrealizowane jedno Zadanie Realizacja Programu Staży Uczniowskich w kształceniu zawodowym dla 976 uczniów i uczennic w okresie od lutego 2024 roku do czerwca 2029. Staże będą realizowane w rzeczywistych warunkach pracy z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Dzięki udziałowi w Projekcie, uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 3102,40 zł brutto. Takie wsparcie jest możliwe dzięki dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021–2027, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.3 Kształcenie zawodowe, Typ 1 Staże uczniowskie w kształceniu zawodowym- dodaje.

Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice techników i branżowych szkół I stopnia Powiatu Mikołowskiego. Efektem realizacji projektu będzie nabycie kwalifikacji przez 976 uczniów i uczennic, niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym się kształcą.
Wartość projektu to 4 024 252.96 zł, z czego aż 3 420 615,01 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie