Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Komunikat - tło ozdobne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus” w 2024 roku

2024-01-24

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) zawiadamia , że:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus” w okresie od 01 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku ogłoszony na podstawie art.32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j .Dz.U. z 2022 r., poz. 1526) został rozstrzygnięty. Zarząd Powiatu Mikołowskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej dokonał wyboru oferty złożonej przez:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie, 43-190 Mikołów, plac Salwatorianów 4.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 210.586,40 zł