Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu VII Kadencji

2024-05-08

Grzegorz Conrad został wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Mikołowskiego, zaś starostą mikołowskim został Mirosław Duży. Inauguracyjne posiedzenie Rady Powiatu VII Kadencji odbyło się 7 maja.
  Stół prezydialny w trakcie inauguracyjnej sesji Rady Powiatu VII kadencji. Obrady prowadzi radny senior Henryk Stencel.
Obrady pierwszej sesję Rady Powiatu VII Kadencji zainaugurował radny senior Henryk Stencel.
Rozpoczęło je odebranie nominacji oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Uczynili to: Mirosław Duży, Henryk Stencel, Mirosława Lewicka, Adam Ficek, Michał Piwoński, Grzegorz Conrad, Henryk Czich, Marek Szafraniec, Andrzej Szafraniec, Mateusz Handel, Grażyna Nazar, Janina Szołtysek, Aleksander Tabacki, Piotr Zienc, Tadeusz Marszolik, Zbigniew Długaj, Tomasz Macha, Barbara Prasoł, Adam Skrzypczyk i Barbara Pepke. W sesji nie uczestniczył Rafał Babiński.
Inauguracyjna sesja Rady Powiatu VII Kadencji
Inauguracyjna sesja Rady Powiatu VII Kadencji.
  W dalszej części obrad radni w tajnym głosowaniu wybierali przewodniczącego Rady Powiatu oraz jego zastępców. Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono jednego kandydata Grzegorza Conrada, który otrzymał 10 głosów akceptujących, jeden głos był nieważny, cztery osoby były przeciw, a pięć wstrzymało się.
Pierwsza sesja Rady Powiatu VII Kadencji. Od lewej sekretarz Łukasz Ryguła, przewodniczacy Rady Powiatu Grzegorz Conrad oraz skarbnik Danuta Bywalec
 Od lewej stoją sekretarz powiatu Łukasz Ryguła, przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Conrad oraz skarbnik Danuta Bywalec.
Na wiceprzewodniczących w tajnym głosowaniu wybrano Tadeusza Marszolika – 16 głosów oraz Piotra Zienca – 14 głosów, Henryk Czich uzyskał ich pięć.
  Do fotela starosty pretendowało dwóch kandydatów: Mirosław Duży i Marek Szafraniec. Pierwszy z nich uzyskał poparcie 16 radnych, zaś kontrkandydata poparło czterech radnych. Na stanowisko wicestarosty desygnowany został Jarosław Sworzeń, który uzyskał głosów akceptujących – 12, przeciw było siedem osób, jedna wstrzymała się od głosowania.
Starosta Mirosław Duży oraz wicestarosta Jarosław Sworzeń
Starosta Mirosław Duży oraz wicestarosta Jarosław Sworzeń.
  W Zarządzie Powiatu znalazły się trzy panie: Grażyna Nazar jako etatowa członkini oraz Barbara Prasoł i Janina Szołtysek jako nieetatowe członkinie.
Zarząd Powiatu Mikołowskiego. Od lewej: Joanna Szołtysek, Mirosław Duży, Barbara Prasoł, Jarosław Sworzeń Grażyna Nazar.
Zarząd Powiatu Mikołowskiego. Od lewej: Joanna Szołtysek, Mirosław Duży, Barbara Prasoł, Jarosław Sworzeń i Grażyna Nazar.
  Na tej samej sesji radni przyjęli uchwałę o wysokości wynagrodzenia starosty. Wystosowali również apel wzywający Zarząd Województwa Śląskiego od odstąpienia od całkowitego zamknięcia DW 928 na odcinki przez tzw. Las Kobiórski w związku z trwającą przebudową. Został on przyjęty jednogłośnie. Kolejna sesja planowana jest na 15 maja.