Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMapa Powiatu

eMAPA POWIATU

BIP
Logo Powiatu Mikołowskiego

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

  1. Informacja o naborze wniosków
  2. Uchwała Nr XXXVI/225/2021 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 15.12.2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mikołowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków: https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewMikolowie/document/790937/Uchwa%C5%82a-XXXVI_225_2021
  3. Wniosek o udzielenie dotacji – wersja edytowalna
  4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
  5. Zaświadczenie o pomocy de minimis
  6. Projekt umowy
  7. Sprawozdanie – wersja edytowalna