Okienka obsługi w Wydziale Komunikacji czasowo zamknięte!

Ważny komunikat! W związku z wysoką absencją chorobową spowodowaną przypadkami zakażenia koronawirusem wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Mikołowie okienka uruchomione dla obsługi Petentów Wydziału Komunikacji w części C naszego Urzędu muszą...

Sytuacja epidemiczna w Powiecie Mikołowskim 

Sytuacja epidemiczna w Powiecie Mikołowskim. Rozwój i dynamika epidemii koronawirusa na wykresach. Prezentujemy wykresy opracowane przez sekretarza Powiatu Mikołowskiego Łukasza Rygułę, ukazujące rozwój i dynamikę epidemii na naszym...