Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego

Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego

Ogłoszenie Starosty Mikołowskiego o naborze kandydatów
do Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego

W związku z zakończeniem w grudniu 2021 r. projektu realizowanego w partnerstwie z Fundacją GaSzo „SAMOrządni Seniorzy w Powiecie Mikołowskim”zarząd powiatu 28 grudnia 2021r. podjął uchwałę nr 198/63/4/2021 o utworzeniu Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego- ciała doradczego, konsultacyjnego i inicjatywnego, reprezentującego środowiska osób starszych, pełniącego funkcję rady seniorów na szczeblu powiatowym.

Zgodnie z nadanym regulaminem forum będzie działać w następujących obszarach:

  • wspieranie i promowanie aktywności osób starszych,
  • ujednolicenie działań na rzecz seniorów w powiecie,
  • podejmowanie działań zmierzających do integracji środowisk osób starszych, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej,
  • współpraca z organami Powiatu Mikołowskiego przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym,
  • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz seniorów, klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku,
  • zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypów dotyczących osób w wieku starszym, budowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
  • upowszechnianie wiedzy o prawach osób starszych,
  • monitorowanie potrzeb seniorów na terenie Powiatu Mikołowskiego,
  • upowszechniania współpracy i integracji międzypokoleniowej.

Kadencja Forum trwa 4 lata, jego członkowie pełnią swoje funkcje społecznie.
W skład Forum wchodzi 15 osób, powyżej 55 roku życia, będących przedstawicielami środowisk senioralnych i mieszkańcami powiatu mikołowskiego.
W związku z powyższym Starosta Mikołowski ogłasza nabór kandydatów do Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego.

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Powiatu Mikołowskiego nr 034/2022 z dnia 08.04.2022 w skład Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego wchodzą:

Kazimierz Cebula
Jolanta Chrost
Elżbieta Goralczyk
Beata Helbig
Józef Jasiulek
Stanisław Nowicki
Zofia Painter
Marek Popek
Halina Rzytka
Maria Sittek
Elżbieta Słomka
Stanisław Waletko
Eugeniusz Wycisło
Grażyna Żur
Joanna Żurek

UCHWAŁA ZARZĄDU_FORUM SENIORÓW PM