Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMapa Powiatu

eMAPA POWIATU

BIP
Logo Powiatu Mikołowskiego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną spowodowaną licznymi zachorowaniami na COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuję, iż zaplanowany w grudniu dyżur pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie zostaje odwołany.

Jednocześnie przypominam, że osoby niepełnosprawne pragnące uzyskać kartę parkingową powinny skontaktować się z pracownikiem naszego Zespołu pod numerem telefonu: 733 440 133 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 11:30 lub od 13:30 do 17:30.

Zaleca się składanie wniosków o wydanie:

  • orzeczenia o niepełnosprawności,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
  • legitymacji osoby niepełnosprawnej

za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź pozostawienie przesyłki w skrzynce podawczej w siedzibie Zespołu. Celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień i sprawdzenia kompletności dokumentów, w tym w szczególności druku wniosku, przed ich złożeniem wskazany jest kontakt telefoniczny z pracownikiem Zespołu, pod numerem telefonu (32) 42 37 202 lub 515 354 703 dostępnym w godzinach: od 7:00 do 11:30 i od 13:30 do 17:30.