Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Ważne! Informujemy o kontynuacji działalności Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w 2024 r.

Punkt Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, pokój 151 (parter, wejście C)
czynny w godzinach 8:00 – 13:00, z przerwą w godzinach 10:00 – 10:15 w następujących dniach:

 • 15 i 29 stycznia 2024 r.,
 • 12 i 26 lutego 2024 r.,
 • 11 i 25 marca 2024 r.,
 • 8 i 22 kwietnia 2024 r.,
 • 13 i 27 maja 2024 r.,
 • 10 i 24 czerwca 2024 r.,
 • 8 i 22 lipca 2024 r.,
 • 12 i 26 sierpnia 2024 r.,
 • 9 i 23 września 2024 r.,
 • 7 i 21 października 2024 r.,
 • 4 i 18 listopada 2024 r.,
 • 9 grudnia

Osoby niepełnosprawne chcące uzyskać informację na temat orzekania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności proszone są o kontakt z Powiatowym Zespołem pod numerem telefonu 32 42 37 202 dostępnym w godzinach od 8:00 do 14:30.

Osoby niepełnosprawne pragnące uzyskać kartę parkingową proszone są o kontakt z pracownikiem naszego Zespołu pod numerem telefonu 733 440 133 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30.


————————————————————————————————————————

 

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W związku z tym, że nie zostały wydłużone przepisy obowiązujące …

Uwaga!

Powrót do osobistego składania wniosków o karty parkingowe.W związku z tym, że nie zostały wydłużone przepisy obowiązujące w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 29 września 2023r. wnioski o wydanie karty parkingowej należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Postawa prawna: §2 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Ulotka PZON o ważności orzeczeń dla osób niepełnosprawnych