Deklaracja Punktu Zakwaterowania

Procedura zgłaszania punktu zakwaterowania

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP. W tym celu należy uruchomić wniosek elektroniczny oraz dołączyć do niego wypełniony formularz wniosku.
  2. Przesłać pocztą elektroniczną mailowo na adres: kancelaria@mikolowski.pl.
  3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy. Dokumenty w formie papierowej należy dostarczyć w biurze obsługi interesanta w budynku starostwa (ul. Żwirki i Wigury 4a w Mikołowie), w urzędach gmin, jednostkach policji (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze).
  • Weryfikacja formalna wniosku – pracownik Starostwa
  • Weryfikacja punktu – upoważniony pracownik starostwa i pracownik PCPR

Poniżej zamieszczamy link do pobrania Deklaracji Punktu Zakwaterowania. Jest to dokument potrzebny do stworzenia bazy danych mieszkań, w których tymczasowo będzie można zakwaterować uchodźców z Ukrainy:

DEKLARACJA PUNKTU ZAKWATEROWANIA