Pomoc medyczna / медична допомога

Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy! Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Безкоштовна медична допомога для біженців з України! Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022. Детальніше тут: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

 

OCHRONA ZDROWIA W POWIECIE MIKOŁOWSKIM

Jest darmowa. Opieka dzienna obowiązuje w godzinach – 8.00- 18.00
W ciągu dnia Ukraińcy mają prawo korzystać z przychodni. Nocna i świąteczna opieka obowiązuje: poniedziałek – piątek: 18.00 – 08.00 oraz
całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy- soboty, niedziele, święta.

  • Dzieci – Mikołów, ul. Okrzei 31 (budynek poradni D), tel. 32 325 76 00
  • Dorośli – Szpital św. Józefa w Mikołowie, ul. Okrzei 27, tel. 32 322 40 63

Przychodnie specjalistyczne i Szpital Powiatowy w Mikołowie, ul. Waryńskiego 2, tel. 32 325 75 44
W razie nagłych przypadków obowiązuje telefon alarmowy 112!

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я В МІКОЛУВСЬКОМУ ПОВІТІ

Це безкоштовно. Денна медична допомога діє з 8.00 до 18.00.
Протягом дня українці мають право користуватися поліклінікою. Нічна та святкова медична допомога діє: понеділок – п’ятниця: 18.00 – 8.00 та
цілодобово у святкові дні – субота, неділя, святкові дні.

  • Діти – Міколув, вул. Okrzei 31 (budynek poradni D), тел. +48 32 325 76 00
  • Дорослі – лікарня св. Юзефа в Міколуві, вул. Okrzei 27, тел.: +48 32 322 40 63

Спеціалізовані амбулаторії та повітова лікарня в м. Міколуві, вул. Waryńskiego 2, тел. +48 32 325 75 44
У разі надзвичайної ситуації діє номер екстреної допомоги 112!