Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / Інформація для батьків дітей, які приїжджають з України

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / Інформація для батьків дітей, які приїжджають з України

500+ dla obywateli Ukrainy / 500+ для громадян України

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY – SZKOŁY

Aby zapisać dziecko do szkoły:

 • Udaj się do szkoły w rejonie zamieszkania
 • Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz – napisz oświadczenie o dotychczas ukończonym poziomie nauki

Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.

 • Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego.
 • Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ – ШКОЛИ

Щоб записати дитину до школи:

 • Ідіть до школи в районі, де ви живете.
 • Зберіть документи про попередню освіту дитини (довідки, посвідки тощо). Якщо у вас їх немає – напишіть заяву про рівень освіти, який дитина здобула на даний момент

Навчання дітей та молоді 7-18 років у державних школах є безкоштовним. Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для вступу до школи.

 • Для учнів, які недостатньо володіють польською мовою, школа організовує додаткові безкоштовні уроки польської мови.
 • Іноземні учні можуть скористатися корекційними заняттями з навчальних предметів.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

 • W Mikołowie działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna gdzie można szukać pomocy u specjalistów – tel. +48 784 931 964
 • Utworzony został również Punkt Informacyjny: tel. +48 32 32 48 280

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА

Учні та їхні батьки можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу у зв’язку з міграційним досвідом, надану, зокрема, психологами, вихователями та педагогічними терапевтами.

 • У Миколові є психолого-педагогічний консультативний центр, куди можна звернутися за допомогою до спеціалістів – тел. +48 784 931 964
 • Також створено інформаційний пункт: тел. +48 32 32 48 280

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Міністерство освіти і науки підготувало інформацію для батьків дітей, які приїжджають з України. Матеріал містить практичні поради щодо зарахування дитини до школи та прав іноземних учнів у польських школах. Інформація підготовлена ​​польською та українською мовами.

Ulotka PL Листівка UA Wniosek o przyjęcie do szkoły do oddziału przygotowawczego / Заява про вступ до школи на підготовче відділення Rejestracja wniosków na stanowisko: pomoc nauczyciela / оформлення заяв на посаду: помічник вчителя