Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Pandemia i przyszłoroczny budżet

Coraz trudniejsza sytuacja pandemiczna zdominowała tematykę posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Mikołowskiego, która zebrała się 1 grudnia w starostwie.– Czwarta fala koronawirusa niebezpiecznie się rozpędza, przybywa chorych i osób na kwarantannie. W szpitalu...

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Program wsparcia i rehabilitacji...

Nowy nauczyciel mianowany w powiecie

1 grudnia w starostwie odbyła się uroczystość wręczenia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.Starosta Mikołowski Mirosław Duży oraz członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar wręczyli go Annie Tomaszewskiej, nauczycielce w Zespole Szkół nr 2 Specjalnych...