Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

II Posiedzenie Rady Powiatu

15 maja odbyło się II posiedzenie Rady Powiatu obecnej kadencji. Obrady prowadził przewodniczący Grzegorz Conrad, zaś w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnego Rafała Babińskiego,...

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu VII Kadencji

Grzegorz Conrad został wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Mikołowskiego, zaś starostą mikołowskim został Mirosław Duży. Inauguracyjne posiedzenie Rady Powiatu VII Kadencji odbyło się 7 maja.   Obrady pierwszej sesję Rady Powiatu VII Kadencji...

Ostatnia sesja Rady Powiatu kadencji 2018-2024

24 kwietnia na LXVI posiedzeniu zebrała się Rada Powiatu kadencji 2018-2024. W programie spotkania prowadzonego przez przewodnicząca Barbarę Pepkę znalazły się dwie uchwały. Dotyczyły one zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2024...

Sesja Rady Powiatu o bezpieczeństwie

27 marca odbyła się LXV sesja Rady Powiatu. W obradach uczestniczyli poza radnymi i pracownikami starostwa, również poseł RP Łukasz Osmalak, wicewojewoda Michał Kopański oraz Iwona Gejdel-Targosz, która od niedawna pełni stanowisko...

Lutowa sesja Rady Powiatu

Od podziękowań dla odchodzący ze służby komendantów policji i straży pożarnej rozpoczęły się lutowe obrady Rady Powiatu. W imieniu Rady Powiatu oraz Zarządu podziękowania za lata pracy na rzecz mieszkańców naszego powiatu byłemu...