Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
przecięcie wstęgi ul. Chrobrego

Chrobrego oficjalnie otwarta

2023-05-09

9 maja oficjalnie otwarto przebudowaną ulicę Chrobrego w Orzeszu-Mościskach. Jest to kolejna inwestycja realizowana na drogach powiatowych przy współfinansowaniu ze strony gminy oraz wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

otwarcie ulicy Chrobrego w orzeszu

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Mikołowski Mirosław Duży, wicestarosta Tadeusz Marszolik oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Zienc, burmistrz Orzesza Mirosław Blaski. Obecni byli również dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Edward Przybysz, sołtys Mościsk Marcin Kiel, przewodniczący RM Orzesze Jan Mach, orzescy radni  Grażyna Matuszczyk i Michał Macioszek, zastępca burmistrza Orzesza Sylwia Krawczyk oraz przedstawicielka SP 8 w Mościskach.

 

Koszt całego zadania to 5,5 miliona złotych, zaś dofinansowanie z programu rządowego wynosi 4,750.000 złotych. Pozostałe koszty solidarnie po połowie pokryła gmina Orzesze oraz Powiat Mikołowski. Za te pieniądze wykonana została modernizacja drogi od Szkoły Podstawowej nr 8 do połączenia z ul. Damrota.

otwarcie Chrobrego w Mościskach
Na tym 1,5 kilometrowym odcinku ul. Chrobrego wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową oraz chodniki po obu stronach. Po jednej stronie jest on w całości wyłożony kostką brukową, zaś po przeciwnej mamy fragmenty chodnika z kostki oraz utwardzone pobocze asfaltowe. Wykonane zostały także przepusty pod drogą, zatoki autobusowe, zjazdy do posesji, kanał technologiczny, który w przyszłości pozwoli na umieszczenie w nim sieci telekomunikacyjnej czy światłowodowej, a także odwodnienie w tym w rejonie skrzyżowania z ulicą Modrzewiową.
– W celu poprawy bezpieczeństwa wykonane zostały dwa wyniesione przejścia dla pieszych oraz wyniesione skrzyżowanie ulicy Chrobrego z Miodową – wymienia wicestarosta Tadeusz Marszolik zapewniając, iż inwestycja z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych. Co jest szczególnie ważne, bowiem przy tej ulicy zlokalizowaną jest szkoła.
W przyszłości powiat zamierza wystąpić do telekomunikacji o usunięcie stojących przy tej drodze słupów, które nie tylko szpecą, ale również znajdują się w chodnikach, co utrudnia poruszanie się pieszym.