Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
wspólne zdjęcie uczestników G-6 w Ornontowicach

G-6 w Ornontowicach

2023-03-17

Gmina Ornontowice była gospodarzem kolejnego spotkania z cyklu „G-6”, które odbyło się 16 marca. Uczestniczyli w nim włodarze pięciu gmin Powiatu Mikołowskiego oraz powiatu reprezentowanego przez starostę Mirosława Dużego, wicestarostę Tadeusza Marszolika, członkinię Zarządu Powiatu Grażynę Nazar i sekretarza Łukasza Rygułę.

G-6 w Ornontowicach 16 marca
Obecny był również prezes Centrum Zdrowia w Mikołowie – Mateusz Niewdana, bowiem jednym z poruszanych przez samorządowców tematów była sytuacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie.

Spotkanie samorządowców 16 marca
Podjęto również kwestie dotyczącą dokończenia budowy w Wyrach nowego budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie (PSONI) oraz omówiono zamierzenia dotyczące modernizacji i remontów dróg powiatowych.

16 marca odbyło sie spotkanie samorządówców powiatu mikołowskiego
Tekst i zdjęcie UG Ornontowice