Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
forum seniorów

Forum Seniorów o służbie zdrowia

2023-03-08

8 marca w starostwie na swym kolejnym posiedzeniu zebrali się członkowie Powiatowego Forum Seniorów. Obrady prowadził przewodniczący Forum Eugeniusz Wycisło.

8 marca forum seniorów

Główny temat spotkania dotyczył sytuacji służby zdrowia, stąd obecność prezesa Centrum Zdrowia Mateusza Niewdany oraz Roberta Kiełbasińskiego, ordynatora oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego. Przedstawili oni obecną sytuację szpitala oraz przychodni funkcjonujących w ramach Centrum Zdrowia. Choć jak przyznał prezes Niewdana, sytuacja szpitali szczególnie powiatowych jest trudna w całym kraju. Problemy te dotykają również naszej placówki – zaznaczył. Mówiąc o planach wskazał na zamierzenia związane z rozbudową pracowni endoskopowej oraz uruchomieniem dziennej pracownie chemioterapii.

Forum Seniorów

– Chcemy otworzyć taką pracownię, bowiem dziś pacjenci z powiatu mikołowskiego muszą jeździć do Katowic i Gliwic – poinformował. Zamierzenia dotyczące zwiększenia usług uroginekologicznych przybliżył doktor Robert Kiełbasiński. Przyznał również, że obserwowany w całym kraju spadek liczby urodzin nie ominął oddziału położniczego w Szpitalu Powiatowym. W obradach uczestniczył Starosta Mirosław Duży oraz członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, która omówiła strategię powiatu dotyczącą służby zdrowia.

Sabina Grzywok Główna Specjalistka ds. Polityki Senioralnej podała szczegóły  dotyczące II Powiatowego Festiwalu Aktywności Senioralnej, który ma się odbyć 24 maja w MDK w Łaziskach Górnych.