Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Komunikat - tło ozdobne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

2023-02-24

Załącznik do uchwały Nr 35/9/92023
Zarząd Powiatu Mikołowskiego
z dnia 21.02.2023 r

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawiadamia , że:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus”
w okresie od 01 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku ogłoszony na podstawie art.32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym) został rozstrzygnięty. Zarząd Powiatu Mikołowskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie,
43-190 Mikołów, plac Salwatorianów 4.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 153.330,70 zł.