Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Komunikat - tło ozdobne

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus”

2022-12-07

Zarząd Powiatu Mikołowskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus”:

KONKURS 25PLUS Załącznik do uchwały ogłoszenie o konkursie – dostępność