Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
władze powiatu i firmy ściskają sobie ręce

Wilk Elektronik dla uczniów i nauczycieli

2022-11-09

Praktyki dla uczniów, szkolenia branżowe dla nauczycieli oraz sprzęt dla pracowni informatycznych – to tylko niektóre korzyści ze współpracy Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie z firmą Wilk Elektronik, producenta pamięci komputerowych i właściciela marki GOODRAM, jednego z większych pracodawców w naszym powiecie.

9 listopada podpisanie umowy miedzy Wilk Elektronik a ZST
9 listopada podpisane zostało porozumienie pomiędzy reprezentującymi tę firmę Wiesławem Wilkiem, Prezesem Wilk Elektronik i Michałem Pachelskim Specjalistą ds. Personalnych, a przedstawicielami władz powiatu: Starostą Mikołowskim Mirosławem Dużym oraz członkinią Zarządu Powiatu Grażyną Nazar. władze powiatu, Wilk Elektronik i przedstawciele ZSt

Uczyniono to w obecności Elżbiety Jabłońskiej, dyrektorki Zespołu Szkół Technicznych oraz Krzysztofa Króla, kierownika Warsztatów Szkolnych ZST. Zgodnie z porozumieniem strony wspólnie realizować będą politykę kreowania nowego wizerunki szkolnictwa zawodowego oraz wyrażają wolę podjęcia współpracy w zakresie kształcenia zawodowego uczniów ZST.

Poza umową podpisaną z przedstawicielami organu prowadzącego, firma zawała porozumienie ze szkołą, która reguluje jej praktyczny wymiar.

Prezes Wilk Elektronik oraz dyrektor ZST
Wilk Elektronik to kolejny przedsiębiorca, z którym ZST ma podpisaną umowę zapewniającą uczniom możliwość odbywania nieodpłatnych praktyk zawodowych i zajęć praktycznych oraz umożliwiają najlepszym z nich możliwości podjęcia tam pracy. Dodatkowo firma przekazała akcesoria komputerowe wartości ok. 6 tysięcy złotych dla tej szkoły.
– Specjalizujemy się w produkcji pamięci komputerowych, ale obecnie poszukujemy nie tylko elektroników, ale również specjalistów z innych branż – zapewnił Wiesław Wilk.
ZST to obecnie jedna z najbardziej renomowanych szkół kształcących zawodowo w naszym regionie. Jej uczniowie dzięki zawartym porozumieniom z pracodawcami mogą nabywać umiejętności praktyczne m.in. w takich przedsiębiorstwach jak Famur czy Wiromet.