Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
radni słuchają prezentacji

Październikowa sesja Rady Powiatu

2022-10-26

26 października odbyła się kolejna XLVI sesja Rady Powiatu.


W jej trakcie naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Bartłomiej Depta przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2021 rok.” Omówił również pracę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego porównując dane za 2021 rok ze statystką za trzy kwartały tego roku.


Na tej samej sesji radni przyjęli uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zgodzili się również na nabycie nieruchomości położonej w Wyrach przy ul. Leszczynowej oraz nieruchomości gruntowej położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11.


Na tej samej sesji radny Łukasz Osmalak złożył w imieniu pięciu radnych interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa w rejonie Przedszkola nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.
Kolejna sesja zaplanowana została na 30 listopada i poświęcona będzie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.
Pełna relacja z obrad na e-sesja na stronie: mikolowski.pl