Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Uczniowie ZS1 Specjalnych śpiewają

Drukarka 3 D i maszyna do szycia w Laboratorium Przyszłości

2022-09-30

Maszyna do szycia, drukarka 3D, stacja pogody, wypalarka do drewna – łącznie 25 pozycji liczy lista pomocy dydaktycznych, w które wyposażona została pracownia, w której realizowany będzie program #LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI##. 29 września w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie – Borowej Wsi otwarto taką właśnie pracownię.

otwarcie laboratorium przyszłości
– Ten dzień zapisze się na kartach historii szkoły dzięki wizycie wspaniałych gości i ich udziałowi w oficjalnym otwarciu realizacji programu #LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI##. Dzięki pozyskanym z pomocą organu prowadzącego szkołę środkom finansowym, wyposażenie placówki kształcącej uczniów niepełnosprawnych wzbogaciło się o wiele interesujących pomocy dydaktycznych wspierających edukację i wszechstronny rozwój uczniów. Przed uczniami szkoły przygoda z obsługą drukarki 3D, długopisami 3D, zestawem nagłaśniającym, także mikrofonem kierunkowym, mikroportami, zestawem studyjnym i wieloma innymi pomocami służącymi również do realizacji zajęć przysposobienia do pracy – mówiła Anita Kuśmierska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych.

29 września 2022 otwarto Laboratorium Przyszlości w Szkole sPecjalnej nr 1 w Borowej Wsi
W otwarciu uczestniczyli: Starosta Mirosław Duży, członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Mirosława Lewicka oraz Iwona Smorz – naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. W przecięciu wstęgi uczestniczyła również dyrektor ZS nr 1 Specjalnych Anita Kuśmierska, a świadkami były dzieci uczące się w tej placówce, które będą korzystać z pozyskanego sprzętu.

Przeciecia wstegi Laboratorium Przyszłości dokonal starosta
Zdjęcia: ZS nr 1 Specjalnych w Mikołowie Borowej Wsi