Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
prezydium rady

Działalność rzecznika i inwestycje w powiecie

2022-08-31

Informacje Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta oraz inwestycje realizowane przez powiat były dominującymi tematami XLIV sesji Rady Powiatu, która odbyła się 31 sierpnia w starostwie.
Obrady prowadziła przewodnicząca Barbara Pepke, zaś w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.


Przedstawiając zakres swych obowiązków Agnieszka Karpeta, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta wskazała, iż do jej głównych zadań należy zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Ponadto, rzecznik ma uprawnienia do wytaczania powództw na rzecz konsumentów. Posiada także uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o
wykroczenia na szkodę konsumentów.


Jak wskazała w swym sprawozdaniu, najwięcej spraw, z którymi zwracają się do niej mieszkańcy dotyczyło problemów związanych z reklamacjami: urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych (telefonów) i sprzętu komputerowego, odzieży i obuwia, mebli i artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu, samochodów i środków transportu osobistego. (Pełne sprawozdanie w zakładce e-sesja).
Na posiedzeniu tym przedstawiony został także pełen wykaz zadań inwestycyjnych. Zakres drogowy omówił wicestarosta Tadeusz Marszolik, wymieniając między innymi realizację takich zadań jak przebudowa ulicy Chrobrego w Orzeszu za kwotę 5,6 mln złotych, przy czy inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 4 mln złotych. Kolejne to modernizacja ulicy Konstytucji 3 Maja w Mikołowie, która jest finansowana po połowie przez Mikołów i powiat oraz dokończenie remontu ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie. Tu powiat złożył wniosek o finansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, jednak nie ma pewności czy środki te zostaną przyznane .
Pozostałe inwestycje powiatu przedstawiła Grażyna Sarnes, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych wskazując między innymi na takie przedsięwzięcia jak dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób niepełnosprawnych, przygotowanie do budowy nowej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej czy planów związanych z realizacją segmentu B w budynku Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie .


W dalszej części radni przyjęli kilka uchwał między innymi związanych z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz ze zmianami budżetu. Zaakceptowano także projekt dotyczący zmian w przyznawaniu stypendiów starosty oraz przegłosowano uchwałę o pomocy finansowej gminie Mikołów.


W części poświęconej na przedstawienie prac Zarządu Powiatu, które przekazał starosta Mirosław Duży, najwięcej miejsca zajęło omówienie sytuacji szpitala powiatowego. Jak przyznał jego kondycja finansowa jest niedobra.
– Dziś służba zdrowia jest kolejną dziedziną, od której państwo się odwróciło i która spadła na barki samorządów – powiedział. Zaznaczając, iż problemy finansowe dotykają 90 procent lecznic powiatowych w kraju.
Kolejna sesja Rady Powiatu została zaplanowana na 28 września.
Pełna relacja z obrad na e-sesja.