Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
obrazek rekrutacja do szkół

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

2022-07-27

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 na terenie Powiatu Mikołowskiego. Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2022/2023, udostępniamy informację o liczbie wolnych miejsc ww. szkołach w Powiecie Mikołowskim.
Wolne miejsca w zawodach w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach:
Technikum:
technik ekonomista, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik elektryk, technik architektury krajobrazu,
Branżowa Szkoła I stopnia:
wielozawodowa – rzemieślnicza, ogrodnik
Dane kontaktowe Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach:
 E-mail szkoły: sekretariat@zspornontowice.pl
Telefon: 32 235 46 00
Wolne miejsca w zawodach w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych:
Technikum:
technik logistyk, technik organizacji turystyki.
Dane kontaktowe Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych:
E-mail szkoły: sekretariat@zseiulaziska.pl
Telefon: 32 224 24 15
Adres szkoły: ul Chopina 11b, 43-170 Łaziska Górne
Przypomnijmy, w ubiegłym roku szkolnym 2021/2022 w 23 oddziałach w klasach I na terenie Powiatu Mikołowskiego kształciło się 676 uczniów. Obecnie, według stanu na dzień 27 lipca 2022 r., w 34 oddziałach będzie kształciło się około 1028 osób w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski.
* rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 na terenie Powiatu Mikołowskiego z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych.