Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Klubowicze siedzą przy stoiłach i słuchają prowadzącej

Sesja Plenerowa Wiosenna Klubu Abstynenta „POWRÓT”

2022-06-13

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” istnieje od 1986 roku. Promuje zdrowy, trzeźwy styl życia. Pomaga osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin, podejmując wiele działań niezbędnych do utrwalenia abstynencji osób, które zaprzestały picia oraz odbudowywania ich więzi rodzinnych.

11 czerwca w ramach Sesji Plenerowej Wiosennej, klubowicze spotkali się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Dzień ten stanowił okazję, aby przypomnieć o istnieniu organizacji, promujących zdrowy, trzeźwy styl życia oraz zajmujących się pomocą dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

Tradycyjnie już, na spotkaniu nie zabrakło gości reprezentujących Radę i Zarząd Powiatu Mikołowskiego- były to przewodnicząca Rady Powiatu Mikołowskiego Barbara Pepke oraz członkini Zarządu Grażyna Nazar. Były obecne również władze Miasta Mikołów, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, organizacji pomocowych, sponsorów oraz licznie zgromadzeni przyjaciele stowarzyszenia.

Dla uczestników spotkania przygotowane zostało ognisko i poczęstunek, zaś muzykę do tańca zapewniła kapela góralska z Wisły.

Oficjalną część spotkania rozpoczęto przez odśpiewanie hymnu Klubu Abstynenta „Powrót”, następnie odbyła się uroczystość wręczenia medali i dyplomów z okazji rocznic abstynencji. Statuetki aniołów stróżów oraz podziękowania darczyńcom i zasłużonym przyjaciołom Klubu wręczyła prezes stowarzyszenia Katarzyna Gembara.

Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc licznych sponsorów- jak co roku, klubowicze mogli liczyć na ich hojność i wsparcie.