Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Rada o dostępności i spółdzielniach socjalnych

13 czerwca w starostwie odbyło się kolejne spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W jego trakcie podejmowano m.in. kwestie wdrożenia rozwiązań przyjaznych dla wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej...

Sesja Plenerowa Wiosenna Klubu Abstynenta „POWRÓT”

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” istnieje od 1986 roku. Promuje zdrowy, trzeźwy styl życia. Pomaga osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin, podejmując wiele działań niezbędnych do utrwalenia abstynencji osób, które...