Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Społeczna Rada Ds Niepełnosprawnych

Rada o dostępności i spółdzielniach socjalnych

2022-06-13

13 czerwca w starostwie odbyło się kolejne spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W jego trakcie podejmowano m.in. kwestie wdrożenia rozwiązań przyjaznych dla wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej oraz standardów jej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z małymi dziećmi.

13 czerwca spotkała się powatowa Rada sa . Niepełnosprawnych
Pojawił się również temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do obiektów oświatowych w powiecie mikołowskim. Powiat mikołowskim złożył wniosek o wsparcie ze środków PFRON z programu Aktywny Samorząd na montaż m.in. wideodomofonów oraz pętli indykcyjnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. Z tego programu pozyskać można mały grant w wysokości do 100 tysięcy złotych.

posiedzenie Rady osób Niepełnosprawnych
Zajęto się także przedsięwzięciami realizowanymi w celu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich wejścia na rynek pracy. Tu pojawiły się kwestie stworzenia spółdzielni socjalnej jako możliwego miejsca pracy dla tych osób.
Obecna na spotkaniu reprezentująca mikołowskie koło Polskiego Związku Niewidomych, Dorota Chmiel zaproponowała organizację szkoleń dla pracowników starostwa i jednostek dotyczących obsługi osób niewidomych i słabowidzących.
W posiedzeniu władze powiatu reprezentowali Starosta Mikołowski Mirosław Duży oraz członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar. Obecne były również Aleksandra Łataś-Makuch, naczelnik Wydziału Rozwoju Zdrowia i Promocji oraz Joanna Krzyżowska koordynator ds. Dostępności.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2019 -2023 działa w składzie Bożena Kolanek (przewodnicząca) oraz Artur Matysiak, Aleksandra Buczek, Marzena Borucka i Dorota Chmiel.
Celem tego gremium jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.