Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
lutowa sesja rady powiatu

XXXVIII Sesja Rady Powiatu

2022-02-28

28 lutego w trybie zdalnym odbyła się sesja Rady Powiatu, która w głównej mierze poświęcona była drogom powiatowym. W pierwszej części dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Edward Przybysz przedstawił sprawozdanie z działalności PZD w 2021. Znalazły się w nim między innymi informacje dotyczące inwestycji realizowanych w minionym roku na drogach powiatowych. Na ten cel w 2021 roku wydano prawie 10 mln złotych, zaś wśród sfinalizowanych zadań wskazał chociażby pierwszy etap przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie, (inwestycja będzie kontynuowana w tym roku), ulicę Chopina czy prace na ul. Ogrodowej wraz z budową sygnalizacji w Łaziskach Górnych, zakończono również roboty na ulicy Żorskiej w Orzeszu.

Edward Przybysz  dyrektor PZD
Dyrektor PZD mówił również o zamierzenia na ten rok na drogach powiatowych. Wśród nich wymienił modernizację ulicy Konstytucji 3 Maja w Mikołowie, ulicy Chrobrego w Orzeszu, także dwa zadania w Ornontowicach. Chodzi o projekt budowy rondo na ulicach Zwycięstwa i Zamkowej oraz budowy chodnika przy ul. Chudowskiej, zaś wśród zadań na przyszłość wskazał przebudowę ul. Rybnickiej etap I i III w gminie Wyry. Niektóre przedsięwzięcia będą realizowane przy partycypacji z budżetów gmin, mają również szansę na wsparcie z programów rządowych.

przewodnicząca Rady powiatu
Radni przyjęli również kilka uchwał dotyczących między innymi zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie.

tadeusz Marszolik wicestarosta
W części poświęconej na pracę Zarządu Powiatu, wicestarosta Tadeusz Marszolik poinformował o pomocy, której powiat udziela uchodźcom z Ukrainy. Chodzi o zapewnienie zakwaterowania tym osobom na terenie naszego powiatu. Również stworzenie centralnego magazynu na poziomie powiatu, w którym ma być przyjmowana pomoc zgodnie z wytycznymi wojewody i przekazywana do magazynu wojewódzkiego, a dalej ogólnopolskiego, by docelowo trafić na Ukrainę jako konwój.

Grażyna Nazar
Kolejną formą pomocy ma być pomoc społeczna, a w dalszej kolejności edukacyjna i w znalezieniu zatrudnienia.
Pełna relacja w zakładce e-sesja.