Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Plakat Nabór kandydatów do Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego

Ogłoszenie Starosty Mikołowskiego o naborze kandydatów do Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego

2022-02-09

W związku z zakończeniem w grudniu 2021 r. projektu realizowanego w partnerstwie z Fundacją GaSzo „SAMOrządni Seniorzy w Powiecie Mikołowskim”zarząd powiatu 28 grudnia 2021r. podjął uchwałę nr 198/63/4/2021 o utworzeniu Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego- ciała doradczego, konsultacyjnego i inicjatywnego, reprezentującego środowiska osób starszych, pełniącego funkcję rady seniorów na szczeblu powiatowym.

Zgodnie z nadanym regulaminem forum będzie działać w następujących obszarach:

  • wspieranie i promowanie aktywności osób starszych,
  • ujednolicenie działań na rzecz seniorów w powiecie,
  • podejmowanie działań zmierzających do integracji środowisk osób starszych, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej,
  • współpraca z organami Powiatu Mikołowskiego przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym,
  • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz seniorów, klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku,
  • zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypów dotyczących osób w wieku starszym, budowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
  • upowszechnianie wiedzy o prawach osób starszych,
  • monitorowanie potrzeb seniorów na terenie Powiatu Mikołowskiego,
  • upowszechniania współpracy i integracji międzypokoleniowej.

Kadencja Forum trwa 4 lata, jego członkowie pełnią swoje funkcje społecznie.
W skład Forum wchodzi 15 osób, powyżej 55 roku życia, będących przedstawicielami środowisk senioralnych i mieszkańcami powiatu mikołowskiego.
W związku z powyższym Starosta Mikołowski ogłasza nabór kandydatów do Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie mikolowski.pl w zakładce Seniorzy Powiatu Mikołowskiego oraz w biurze podawczym Starostwa (wejście B parter).
Wypełnione dokumenty wraz z listami poparcia (w przypadku kandydatów niereprezentujących organizacji senioralnych) należy złożyć w terminie od 21 lutego do 11 marca 2022r. w biurze podawczym Starostwa Powiatowego (ul. Żwirki i Wigury 4a Wejście B) lub skan dokumentu wysłać na adres e-mail: forum.seniorow@mikolow.starostwo.gov.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO FORUM SENIORÓW – PRZEDSTAWICIEL OSÓB STARSZYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO FORUM SENIORÓW- ORGANIZACJE

UCHWAŁA ZARZĄDU_FORUM SENIORÓW PM