Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

Nieodpłata pomoc prawna

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

BIP
Logo Powiatu Mikołowskiego
Plakat Nabór kandydatów do Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego

Ogłoszenie Starosty Mikołowskiego o naborze kandydatów do Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego

2022-02-09

W związku z zakończeniem w grudniu 2021 r. projektu realizowanego w partnerstwie z Fundacją GaSzo „SAMOrządni Seniorzy w Powiecie Mikołowskim”zarząd powiatu 28 grudnia 2021r. podjął uchwałę nr 198/63/4/2021 o utworzeniu Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego- ciała doradczego, konsultacyjnego i inicjatywnego, reprezentującego środowiska osób starszych, pełniącego funkcję rady seniorów na szczeblu powiatowym.

Zgodnie z nadanym regulaminem forum będzie działać w następujących obszarach:

  • wspieranie i promowanie aktywności osób starszych,
  • ujednolicenie działań na rzecz seniorów w powiecie,
  • podejmowanie działań zmierzających do integracji środowisk osób starszych, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej,
  • współpraca z organami Powiatu Mikołowskiego przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym,
  • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz seniorów, klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku,
  • zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypów dotyczących osób w wieku starszym, budowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
  • upowszechnianie wiedzy o prawach osób starszych,
  • monitorowanie potrzeb seniorów na terenie Powiatu Mikołowskiego,
  • upowszechniania współpracy i integracji międzypokoleniowej.

Kadencja Forum trwa 4 lata, jego członkowie pełnią swoje funkcje społecznie.
W skład Forum wchodzi 15 osób, powyżej 55 roku życia, będących przedstawicielami środowisk senioralnych i mieszkańcami powiatu mikołowskiego.
W związku z powyższym Starosta Mikołowski ogłasza nabór kandydatów do Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie mikolowski.pl w zakładce Seniorzy Powiatu Mikołowskiego oraz w biurze podawczym Starostwa (wejście B parter).
Wypełnione dokumenty wraz z listami poparcia (w przypadku kandydatów niereprezentujących organizacji senioralnych) należy złożyć w terminie od 21 lutego do 11 marca 2022r. w biurze podawczym Starostwa Powiatowego (ul. Żwirki i Wigury 4a Wejście B) lub skan dokumentu wysłać na adres e-mail: forum.seniorow@mikolow.starostwo.gov.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO FORUM SENIORÓW – PRZEDSTAWICIEL OSÓB STARSZYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO FORUM SENIORÓW- ORGANIZACJE

UCHWAŁA ZARZĄDU_FORUM SENIORÓW PM