Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
logo pup

Informacje z Rynku Pracy

2022-02-08

W Powiecie Mikołowskim obecna stopa bezrobocia wynosi 3,7 procent, w województwie śląskim jest to 4,2 procent, zaś w kraju 5,4 procent.
Jak kształtowała się sytuacja rynku pracy w Powiecie Mikołowskim w raporcie Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Można w nim znaleźć informacje dotyczące stopy bezrobocia w 2020 i 2021 roku, liczby wyrejestrowań w 2020 i 2021 z podziałem na osoby, które podjęły pracę, rozpoczęły działalność gospodarczą czy też z innych przyczyn przestały figurować w ewidencji osób bezrobotnych w naszym powiecie. Także  liczby ofert pracy w 2020 i 2021 z podziałem na branżę.
Dodatkowo w sprawozdaniu tym znalazły się dane dotyczące podział środków z Funduszu Pracy w 2021 roku.

PRRP 2022 ostateczny