Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Herb powiatu pion

XXXVII Sesja Rady Powiatu

2022-01-26

26 stycznia w trybie zdalnym zwołana została pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu. W programie obrad znalazła się między innymi prezentacja pt „Smog – wyzwania i rozwiązania dla powiatu mikołowskiego”, którą przedstawiła Teresa Macioszek, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

sprawozdanie o smogu w powiecie mikolowskim
– Coroczne oceny jakości powietrza w województwie śląskim wskazują na bardzo zły stan jakości powietrza ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu PM 10, PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu – zaznaczono w tym opracowaniu, wskazując grupy docelowe najbardziej narażone na działanie zanieczyszczonego powietrza oraz schorzenia skorelowane ze złym stanem powietrza (pełne sprawozdanie dostępne na e-sesja).

prezentacja dotycząca smogu
W trakcie styczniowej sesji radni zapoznali się także ze sprawozdaniami z prac komisji branżowych rady za miniony rok, jak również przyjęli kilka uchwał, między innymi dotyczących zmian w budżecie.

radny Adam Ficek
Radni wyrazili także zgodę na dopłatę do Centrum Zdrowia w Mikołowie w wysokości miliona złotych.
W część poświęconej na prace Zarządu Powiatu, starosta przedstawił informacje dotyczące obecnej sytuacji pandemicznej w powiecie wskazując, iż jest ona bardzo trudna, zarówno pod względem rekordowej liczby kwarantann i izolacji, jak i niespotykanej wcześniej liczby zleceń na wykonanie testów. Dlatego też od 27 stycznia ruszy kolejny punkt wymazowy, który zlokalizowany zostanie na parkingu przed ośrodkiem rekreacyjnym „Żabka” w Łaziskach Górnych.

wicestarosta Tadeusz Marszolik
Starosta nawiązał również do sytuacji szpitala powiatowych. Jak przyznał ceny materiałów i usług wzrosły, zaś wysokość kontraktu z NFZ pozostała na tym samym poziomie.

starosta Mirosław Duży

wiceprzewodnicząca Elżbieta Piecha

sekretarz powiatu Łukasz Ryguła

radny Marek Szafraniec

radna Mirosława Lewicka

Radna Iwona Gejdel

– Tak jak kiedyś broniliśmy szpitala przed przejęciem, tak teraz robimy wszystko, by dobrze funkcjonował – zapewnił przyznając, iż obecnie żaden szpital powiatowy nie jest „na plusie”, różnica polega jedynie w wysokości ich deficytów.W części poświęconej na informacje przewodniczącej Rady Powiatu, prowadząca obrady wiceprzewodnicząca Elżbieta Piecha przedstawiła dane dotyczące pracy Rady Powiatu w ubiegłym roku. W 2021 roku odbyło się 12 sesji, część w trybie zdalnym. Rada przyjęła jeden apel, przegłosowała 64 uchwały, w tym 26 budżetowych. Radni zgłosili 19 interpelacji, a komisje rady wystąpiły z 26 wnioskami.
Kolejna sesja odbędzie się 28 lutego.
Pełna relacja z obrad na e-sesja.