Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
zarząd osp przy stole

Wybory Zarządu Powiatowego ZOSP RP

2022-01-15

15 stycznia  w Sali OSP Ornontowice odbył się Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie. Jego celem było podsumowanie 5-letniej kadencji oraz wybór i ukonstytuowanie się nowego składu zarządu oraz komisji rewizyjnej.

W zjeździe uczestniczyli delegaci przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP oraz zaproszeni goście w osobach: Jerzego Szkatuły – Wiceprezesa ZOW ZOSP RP woj. śląskiego, Tadeusza Marszolika – Wicestarosty Powiatu Mikołowskiego,Barbary Pepke – Przewodniczącej Rady Powiatu Mikołowskiego,Damiana Krawczyka – Komendanta Powiatowy PSP w Mikołowie,Stanisława Piechuli – Burmistrza Miasta Mikołowa, Jana Ratki – Zastępcy Burmistrza Miasta Łaziska Górne,Marcina Kotyczki – Wójta Gminy Ornontowice,Bartłomieja Depty – Naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie,Bogdana Cieślika – Inspektora Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Gminy Ornontowice.
Druh Dariusz Gaschi został wybrany nowym prezesem Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mikołowie. Skład zarządu uzupełniają wiceprezesi – Paweł Witoszek, Katarzyna Galej-Ciwiś i Adam Skrzypczyk, sekretarz – Eugeniusz Ferdus , skarbnik – Sebastian Machulec. Członkami prezydium zostali – Damian Leks, Mirosław Skorek , Patryk Bubła i Leszek Wróbel, zaś członkami zarządu zostali: Krzysztof Bojdoł, Stanisław Dworczyk , Monika Garleja, Grzegorz Górak, Paweł Gurst, Joanna Kociubińska, Marcin Srebniak, Piotr Szałowski, Wojciech Sznapka, Bartłomiej Depta i Damian Krawczyk. Zarząd wybrany został na pięcioletnią kadencję.

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie tworzą przewodniczący Jerzy Szostok, wiceprzewodniczący Mariusz Paździor, sekretarz Marcin Gorzynik oraz członkowie Artur Fityka i Dariusz Skrzypacz . Podczas wyborów odbyła się także uroczystość nadania Złotych Medali „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego nadało je Marcinowi Kotyczce i Bogdanowi Cieślikowi.

W dowód uznania Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego gen. brygadier w stanie spoczynku Zbigniew Meres nadał Dyplomy Uznania: Staroście Mikołowskiemu Mirosławowi Dużemu, Wicestaroście Tadeuszowi Marszolik – Przewodniczącej Rady Powiatu Mikołowskiego,- Barbarze Pepke oraz Druhnie Helenie Witta i Druhowi Józefowi Świerczyna.
Jednomyślnie Zarząd Powiatowy OSP RP w Mikołowie nadal pośmiertnie druhowi Sławomirowi Bijakowi godność Prezesa Honorowego, zaś członkami Honorowymi Zarządu zostali: druhna Helena Witta i druh Józef Świerczyna.