Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

2021-10-25

Starosta Mikołowski informuje, iż w dniu 18 października 2021 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, które będą obowiązywały na terenie Powiatu Mikołowskiego w 2022 roku.
Konsultacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza do przeprowadzania konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl
W powyższej sprawie nie wpłynęła żadna opinia, uwaga czy wniosek.