Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

„Zbadaj swoje płuca”

2021-08-02

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest realizatorem projektu „Badania przesiewowe za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej metodą poprawy wyleczalności raka płuc w makroregionie śląskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogólnopolskiego programu polityki wczesnego wykrywania raka płuca. Głównym zadaniem przedmiotowego programu profilaktycznego jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych.
Program ma za zadanie zwiększyć możliwość dostępu do badania NDTK dla osób będących w grupie ryzyka zachorowania na raka płuc. Wyakcentowanie najistotniejszych oraz najbardziej przydatnych informacji na temat tego typu nowotworu złośliwego zaprocentuje u uczestników wzrostem motywacji do wejścia w proces rzucenia nałogu oraz zwiększeniem świadomości wpływu badań prewencyjnych na kontrolę własnego zdrowia.
Projekt kierowany jest do osób objętych ryzykiem wystąpienia raka płuc, w szczególności do osób:
1. w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat (paczkolata – umowne określenie zagrożenia rozwoju chorób zależnych od dymu tytoniowego, stosowane w medycynie. Paczkolata oblicza się poprzez pomnożenie liczby wypalanych paczek papierosów na dobę przez lata nałogu, np.: 1 paczkorok oznacza wypalanie 1 paczki papierosów na dobę przez jeden rok), okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat,
2. w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
– ekspozycja – zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon,
– indywidualna historia zachorowania na raka; przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub nowotwory zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego, rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
– historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).
Partnerami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w realizacji projektu, którzy jednocześnie odpowiedzialni są za rekrutację pacjentów i realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilaktycznego są:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze),
2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu (ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław),
3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny (al. W. Witosa 26, 45-401 Opole).
Zachęcamy do skorzystania z badań!! Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na plakacie.

plakat zbadaj pluca z linkiem_v3 — kopia