Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Lasy Powiatu Mikołowskiego – Teraźniejszość i Przyszłość

2021-08-18

„Lasy Powiatu Mikołowskiego – Teraźniejszość i Przyszłość” – to najnowszy cykl publikacji, który chcemy Wam zaproponować w trosce o otaczające nas środowisko naturalne.
Jak chronić nasze lasy? Jak pogodzić interes leśników z oczekiwaniami mieszkańców i samorządów? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy czwartkowego sympozjum „Lasy Powiatu Mikołowskiego – Teraźniejszość i Przyszłość”.

Jak chronić nasze lasy? Jak pogodzić interes leśników z oczekiwaniami mieszkańców i samorządów? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy czwartkowego sympozjum „Lasy Powiatu Mikołowskiego – Teraźniejszość i Przyszłość”  Znajdujący się na styku trzech gmin – Łazisk Górnych, Mikołowa i Wyr – rejon Wierzyska, łaziski las na Kamienicy oraz lasy w granicach Orzesza z Parkiem Krajobrazowym na czele. Poza tym obszar Wzgórza św. Wawrzyńca i teren Pasiek. To zdaniem naszych samorządowców tereny, które powinny być wyłączone z gospodarki leśnej i chronione ze względu na swe walory przyrodnicze, funkcje społeczne i te rekreacyjne.

 

 

W granicach Powiatu Mikołowskiego swoją działalność prowadzą trzy nadleśnictwa – Kobiór, Katowice i Rybnik. Na wypracowaniu kompromisu z leśnikami, w trosce o środowisko naturalne, zależy nie tylko burmistrzom, wójtom oraz Zarządowi Powiatu i dyrekcji Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Zależy przede wszystkim naszym mieszkańcom. Dziś już wiemy, że zainicjowane przed tygodniem spotkania i rozmowy na linii Lasy Państwowe – samorządy Powiatu Mikołowskiego będą kontynuowane w specjalnych dwóch zespołach roboczych, które swoją pracę rozpoczną we wrześniu br. Zajmować będą się one strefami ochronnymi lasów miejskich i zasadami dostępu do nich oraz ochronną czynną, zachowawczą i sanitarną lasów, w tym również ochroną ich walorów przyrodniczych. Przedstawiciele Nadleśnictwa Kobiór zaprosili także naszych samorządowców do konsultacji przy budowaniu Planu Urządzenia Lasu na lata 2023-2032.

Posłuchajcie wypowiedzi dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie dr Pawła Kojsa, Starosty Mikołowskiego Mirosława Dużego i przedstawiciela Nadleśnictwa Kobiór – zastępcy nadleśniczego Zbigniewa Rysia. O efektach czwartkowego sympozjum także członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar. Zobacz filmy

Lasy Powiatu Mikołowskiego Teraźniejszość i Przyszłość cz. 1
https://www.facebook.com/984633874974354/videos/3919806978120929

Lasy Powiatu Mikołowskiego Teraźniejszość i Przyszłość cz. 2
https://www.facebook.com/984633874974354/videos/877052286242692