Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Uwaga! Zbliża się pierwszy termin wymiany kotłów c.o.

2021-03-11

Przypominamy o obowiązku wymiany źródeł ciepła z przestarzałych „nieekologicznych kopciuchów” na spełniające standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem emisji zanieczyszczeń tj. normy PN-EN 303-5:2012.

Obowiązek ten wynika z uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Najbliższy termin wynikający z uchwały, który nakłada na właścicieli budynków obowiązek wymiany źródeł ciepła to koniec roku 2021 i dotyczy tych pieców, które są eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty ich produkcji lub gdy nie posiadają tabliczki znamionowej.

Urząd Marszałkowski województwa śląskiego utworzył dedykowaną infografikę: „Uchwała antysmogowa” – praktyczne zastosowanie się do zapisów, sposób postępowania”- która ma pomóc mieszkańcom w prosty i dostępny sposób wypełnić ustawowy obowiązek.

Infografika wymiana kotłów CO

Poniżej link gdzie można pobrać plik:

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa–praktyczne-zastosowanie-sie-do-zapisow-sposob-postepowania