Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

2021-02-22

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego dot. „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030”

Konsultacje mają charakter otwarty i będą przeprowadzane za pomocą formularza konsultacji dokumentu na stronie internetowej www.konsultacje.mikolowski.pl  w terminie od 01 marca 2021 do 14 marca 2021r.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Mirella Banaś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.