SPRAWDŹ UPRAWNIENIA KIEROWCYhttps://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-uprawnienia-kierowcy
ZGŁOŚ ROZBIEŻNOŚĆ W DANYCH PRAWA JAZDYhttps://www.gov.pl/web/gov/zglos-rozbieznosc-w-danych-prawa-jazdy