Szanowni Państwo,

Powiatowy Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych ma na celu przedstawienie Państwu wydarzeń, które są organizowane na terenie powiatu mikołowskiego. Poprzez publikację na naszej stronie internetowej chcemy również promować owe wydarzenia i pomóc w dotarciu do jak największej liczby odbiorców.

Nowa formuła kalendarza pozwala na bieżąco go aktualizować, a tym samym podawać dokładniejsze informacje.
Informacje o wydarzeniach, imprezach, planowanych na terenie powiatu mikołowskiego, są pozyskiwane od ich organizatorów: urzędów gmin z terenu powiatu, szkół, jednostek oświatowych, instytucji kulturalnych oraz organizacji pozarządowych. Wszelkie zapytania dotyczące danego zdarzenia należy kierować do wskazanego przy nim organizatora.

Starostwo Powiatowe w Mikołowie nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w kalendarium dane dotyczące terminów i innych szczegółów dotyczących wydarzeń, które nie są organizowane przez Starostwo. Administrator decyduje o zamieszczeniu informacji, zgłoszenie niekompletne – nie zawierające pełnej informacji o wydarzeniu, nie będą publikowane.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian terminów, miejsc oraz innych zmian dotyczących tych wydarzeń, a także prawo ich odwołania.

Kalendarz jest aktualizowany na bieżąco, w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Zgłoszenia proszę przesyłać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym impreza jest zaplanowana.
Zgłoszenia wydarzeń wg wzoru załączonego poniżej, należy przesłać na adres e-mail: sonia.pacha@mikolow.starostwo.gov.pl