Wydziały starostwa, kontakt, telefony

Informacja Ogólna (biuro podawcze) (32) 32-48-100 111
Sekretariat (32) 32-48-122 222
Biuro Rady (32) 32-48-173 325
Skarbnik (32) 32-48-160 306
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (wtorek – czwartek w godz. 8:00 – 15:00) (32) 32-48-142 142
Wydział Komunikacji i Transportu – rejestracja pojazdów i transport (32) 32-48-120 120
Wydział Komunikacji i Transportu – prawo jazdy (32) 32-48-124 117
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – zamawianie i odbiór map (32) 32-48-121 121
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – koordynacja sieci uzbrojenia (32) 32-48-181 421
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – wypis z rejestru gruntów, mapy (32) 32-48-121 121
Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej (32) 32-48-127 127

 

 

SEKRETARIAT: Starosta – Wicestarosta – Sekretarz
Mirosław Duży (Starosta) (32) 32-48-122 222
Tadeusz Marszolik (Wicestarosta) (32) 32-48-122 222
Grażyna Nazar (Etatowy członek Zarządu Powiatu) (32) 32-48-122 222
Łukasz Ryguła  (Sekretarz powiatu) (32) 32-48-122 222
Monika Pitlok (32) 32-48-122 222
Monika Magiera (32) 32-48-156 216
Anna Hetmańska-Krosny (32) 32-48-220 220

 

ZESPÓŁ OBSŁUGI PRAWNEJ
Anna Wierzbica (32) 32-48-122 218
Renata Cybulska (32) 32-48-122 218
Piotr Rusiński

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Krystyna Banach (Naczelnik) (32) 32-48-116 116
transport
Anna Krekora – Górniok ( Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-114 132
prawa jazdy
Bożena Szal (32) 32-48-163 163
Dorota Oksiak (32) 32-48-117 117
Małgorzata Szymańska (32) 32-48-117 117
Wiesława Kubiak (32) 32-48-113 113
Aleksandra Piesiur-Karwat (32) 32-48-117 117
Weronika Banach (32) 32-48-117 117
Małgorzata Drewniok (32) 32-48-124 124
SALA OBSŁUGI (32) 32-48-124 124
rejestracja pojazdów
REJESTRACJA POJAZDÓW OBSŁUGA KLIENTA (32) 32-48-120 120
REJESTRACJA POJAZDÓW OBSŁUGA KLIENTA (32) 32-48-115 115
FAX (32) 32-48-118 118
Katarzyna Bańczyk (32) 32-48-120 120
Aleksandra Kraka (32) 32-48-120 120
Magdalena Jarek (32) 32-48-120 120
Izabela Szczepan (32) 32-48-120 120
Patrycja Grzesica (32) 32-48-120 120
Joanna Kobielarz (32) 32-48-120 120
Dominika Kawalec (32) 32-48-120 120
Agnieszka Jaromin
(32) 32-48-120 120
Barbara Hajduk (32) 32-48-120 120
Karolina Pastor (32) 32-48-120 120
Agnieszka Hanslik-Małecka (32) 32-48-120 120
Magdalena Stencel (32) 32-48-120 120

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
Andrzej Hantszel (Naczelnik) (32) 32-48-228 428
Justyna Pomykoł (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-233 433

 

BIURO MAPY NUMERYCZNEJ I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Grzegorz Spychalski – Kierownik (32) 32-48-187 419
Danuta Bogdan (32) 32-48-183 423
Małgorzata Mendecka (32) 32-48-187 419
Marzena Fuchs (32) 32-48-183 423
Rachela Baron (32) 32-48-183 423
Patrycja Warzecha (32) 32-48-183 423

 

BIURO OBSŁUGI DOKUMENTACJI KARTOGRAFICZNO – GEODEZYJNEJ I KATASTRU
Marcin Sitko (Kierownik) (32) 32-48-182 422
Urszula Blaski (32) 32-48-184 424
Bogdan Rąpała (32) 32-48-187 419
Daria Fexer (32) 32-48-184 424
Krystyna Klimek (32) 32-48-229 429
Grzegorz Krzystolik – Zespół ds. koordynacji usyt. sieci uzbrojenia terenu (32) 32-48-181 421
Karina Smółka (32) 32-48-185 425
Krystyna Wolny (32) 32-48-184 424

 

BIURO KATASTRU NIERUCHOMOŚCI
Bożena Flasza (32) 32-48-287 187
Dagmara Lempart ( sala obsługi) (32) 32-48-121 121
Iwona Marciniak (32) 32-48-121 121
Małgorzata Więcek – Jamka (32) 32-48-159 453
Anna Młynarczyk (32) 32-48-159 453
Hanna Natanek (32) 32-48-232 432
Katarzyna Korczyk (32) 32-48-119 119
Sabina Kopiec (32) 32-48-119 119

 

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ
Monika Piórecka-Karolak (Naczelnik) (32) 32-48-250 450
Alfred Grzywocz (Zastępca Naczelnika) (32)32-48-242 442
Anna Wieczorek (32) 32-48-241 441
Alina Bieniek (32) 32-48-127 127
Marek Muszer (32) 32-48-241 441
Michalina Kornas-Szmajduch (32) 32-48-248 448
Ewelina Kątny (32) 32-48-248 448
Aleksandra Maicher (32) 32-48-127 127
Marek Czembor (32) 32-48-245 445
Aleksandra Kasza (32) 32-48-240 440
Katarzyna Makowska (32) 32-48-248 448
Barbara Czech (32) 32-48-240 446
Katarzyna Rogoż – Kowalska (32) 32-48-265 365

 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Grażyna Sarnes (Naczelnik) (32) 32-48-205 305
Beata Motyssek (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-164 264
Sylwia Przechrzta (32) 32-48-137 307
Janusz Granek (32) 32-48-179 279
Urszula Kapis (32) 32-48-211 311
Urszula Frysz (32) 32-48-211 311
Barbara Nyczka (32) 32-48-149 251
Iwona Gasz (32) 32-48-134 313
Karina Tytko (32) 32-48-236 436
Natalia Brząkalik (32) 32-48-153 313
Anna Wita (32) 32-48-149 251
Agnieszka Jamrozy (32) 32-48-149 251
Patrycja Bachul (32) 32-48-137 307
Witold Konsek (32) 32-48-179 279
Daniel Szmajduch
(32) 32-48-153 468

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
Teresa Macioszek (Naczelnik) (32) 32-48-255 455
Joanna Krajewska (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-192 462
Agata Kiecka (32) 32-48-136 136
Liliana Wojaczek (32) 32-48-136 136
Bożena Młynek (Geolog Powiatowy) (32) 32-48-141 467

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Agnieszka Karpeta (32) 32-48-142 142

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI
Krystian Nyczka (Naczelnik) (32) 32-48-203 403
Grzegorz Jarzyna (32) 32-48-204 404
Piotr Kosiarski (32) 32-48-204 404
Artur Matysiak (32) 32-48-202 402
Arkadiusz Zok (32) 32-48-202 402
Szymon Sojka (32) 32-48-202 402
Mateusz Dulemba (32) 32-48-202 402

 

BIURO RADY
Barbara Pepke – Przewodnicząca Rady (32) 32-48-103 343
Aleksandra Stolarz (32) 32-48-173 325
Marlena Metelska (32) 32-48-173 325

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Iwona Zając (Naczelnik) (32) 32-48-133 213
Jarosław Konowski (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-195 498
Aleksandra Kopczyńska (32) 32-48-143 263
Ewa Widera (32) 32-48-206 262
Sabina Hybiorz (32) 32-48-206 262
Grażyna Grzywocz (32) 32-48-140 140
Beata Świerczyna – Bara (32) 32-48-147 211
Wiktor Z. Kucharczyk (32) 32-48-132 303
Dominika Spek (32) 32-48-132 303
Piotr Lehmann (32) 32-48-100 333
Lidia Fudala (32) 32-48-147 211
Katarzyna Dyngosz (32) 32-48-147 211
Tomasz Urban (32) 32-48-147 463
Andrzej Smolorz (32) 32-48-143 263
Paulina Bendkowska (32) 32-48-162 463

 

BIURO d/s PRACOWNICZYCH
Barbara Karasińska – Kierownik Biura (32) 32-48-110 210
Anna Rocznik (32) 32-48-288 288
Halina Tabacka (32) 32-48-188 208
Daria Bugiel (32) 32-48-288 288

 

WYDZIAŁ PROMOCJI ROZWOJU I POLITYKI ZDROWOTNEJ
Aleksandra Makuch-Łataś (Naczelnik) (32) 32-48-107 207
Edward Dawidowski (Zastępca Naczelnik) (32) 32-48-189 289
Magdalena Locke (32) 32-48-258 458
Joanna Siarkowska (32) 32-48-267 267
Joanna Krzyżowska (32) 32-48-267 267
Bogusław Jastrzębski (32) 32-48-109 209
Alicja Lisiecka (32) 32-48-258 458

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY / BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Janina Szejka (32) 32-48-158 217
Anna Poczontek (32) 32-48-262 206

 

POWIATOWY UNIWERSYTET III WIEKU
Maria Beczała (32) 32-48-155 215
Celina Bubała (32) 32-48-155 215

 

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Danuta Bywalec (Skarbnik) (32) 32-48-160 306
 Joanna Żogała  (Główna Księgowa) (32) 32-48-139 309
Alicja Dyjas (32) 32-48-129 256
Agnieszka Sierny (32) 32-48-144 304
Aleksandra Żogała (32) 32-48-170 310
Monika Lupa (32) 32-48-151 312
Renata Pięknik (32) 32-48-139 309
Katarzyna Wawrzynek (32) 32-48-151 312
Anna Piontek (32) 32-48-129 256
Mariola Czenczek (Zastępca Głównego Księgowego) (32) 32-48-144 304
Anna Cejny (32) 32-48-170 310
FAX (32) 32-48-171 410
KASA
Lucyna Krzyżowska (32) 32-48-146 146
Małgorzata Pająk (32) 32-48-146 146

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Iwona Smorz (Naczelnik) (32) 32-48-193 203
Bożena Kopańska (32) 32-48-165 265
Sonia Pacha (32) 32-48-165 265
Krystyna Kupczyk (32) 32-48-105 205

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
Wiesław Kawala (Naczelnik) (32) 32-48-175 321
Bartłomiej Depta (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-215 315
Piotr Oltman (32) 32-48-157 317
Bartosz Botor (32) 32-48-157 317

 

INSPEKTOR DS. BHP
Grzegorz Pucher (32) 32-48-215
Daria Bugiel (32) 32-48-288 315

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Sebastian Dziuban (32) 32-48-259 459

 

SPECJALISTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rafał Kwapuliński (32) 32-48-148 232

 

SPECJALISTA DS. POLITYKI SENIORALNEJ
Sabina Grzywok (32) 32-48-148 232

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress
Skip to content