Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Telefony alarmowe

Służby Zespolone Powiatu Mikołowskiego Telefon
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wodociągowe 994
Telefon Alarmowy (PCZK i Policja) 112
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 32 326-04-30, 798-717-178
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie 32 737-72-55
Komisariat Policji Orzesze 32 324-86-10
Komisariat Policji Łaziska Górne 32 226-85-10
Straż Miejska Mikołów 32 226-02-91
Straż Miejska Łaziska Górne 32 224-44-71, 32 326-09-56
Straż Miejska Orzesze 32 221-58-90, 606-479-006
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 32 326-23-10
Ochotnicza Straż Pożarna Mikołów 32 326-09-29
Ochotnicza Straż Pożarna Mokre 501-046-982
Ochotnicza Straż Pożarna Bujaków 32 336-14-44
Ochotnicza Straż Pożarna Śmiłowice 32 226-14-05
Ochotnicza Straż Pożarna Kamionka 32 226-02-89
Ochotnicza Straż Pożarna Paniowy 32 226-50-92
Ochotnicza Straż Pożarna Orzesze 32 221-53-33, 32 737-11-07
Ochotnicza Straż Pożarna Gardawice 32 221-31-51
Ochotnicza Straż Pożarna Jaśkowice 604-177-982
Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń 32 221-31-60
Ochotnicza Straż Pożarna Woszczyce 32 221-51-96
Ochotnicza Straż Pożarna Łaziska Górne 32 224-21-20
Ochotnicza Straż Pożarna Łaziska Średnie 32 224-21-22
Ochotnicza Straż Pożarna Łaziska Dolne 32 224-21-21
Ochotnicza Straż Pożarna Gostyń 32 218-71-94
Ochotnicza Straż Pożarna Wyry 32 218-71-94
Ochotnicza Straż Pożarna Ornontowice 32 235-50-96
ZOSP Elektrownia Łaziska 32 736-33-33
TSR KWK Bolesław Śmiały 32 717-56-66
Huta Szkła Orzesze 32 221-58-69
ZOSP KWK Budryk 32 239-56-66, 32 239-55-00
Pogotowie Ratunkowe Mikołów 32 226-21-00
Pogotowie Ratunkowe Knurów (ter. Ornontowice) 32 301-97-72, 32 301-98-31
Pogotowie Gazowe Mikołów 32 227-31-24
Pogotowie Gazowe Knurów (ter. Ornontowice) 32 235-19-13
Pogotowie Gazowe Orzesze 32 435-07-23
ZIM Mikołów: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne / Ciepłownicze 32 226-21-05, 32 226-21-36
ZGKiW Ornontowice: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne 32 336-12-33
RPWiK Tychy: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne (ter. Łaziska Górne / Orzesze / Wyry) 32 325-70-00